Needle painted birds

If an artist can create the most fragile line with the help of a tip of a fine brush, needle worker who works with a needle and thread has to adapt the stitches so it would create an illusion of a fine brush strokes, color patterns and light & shade effects to maintain the same miniature proportion and details that are visible in the original drawing, picture or sketch on bases of which the embroidery is worked. For example these embroidered birds are only 3 – 4 cm in height while I kept all of the original details and proportions. I embroidered these birds and then worked them into brooches. You can put in an order with me by writing me an e-mail briebera@gmail.com and I will make you a pin with beautifully embroidered miniature bird.
Atšķirībā no mākslinieka, kurš strādājot ar vissmalkāko otas galu var uzvilkt vistrauslāko līniju, strādājot ar adatu un diegu iestrādāt tieši tādu pašu līniju, saglabājot miniatūro proporciju ir neiespējami. Tā vietā dūrieni ar adatu un diegu tiek adaptēti tā, lai radītu ilūziju par smalkiem otas vilcieniem, krāsu pārejām un gaismēnām, vienlaicīgi saglabājot visas detaļas, kas parādās oriģinālajā skicē / zīmējumā, uz kā pamata izšuvums tiek veidots. Šie izšūtie miniatūrie putni ir tikai 3 – 4 cm augstumā, saglabājot visas detaļas un proporcijas. Putni ir noformēti kā piespraudes. Ja tu vēlies sev (vai kādam citam dāvanā)izšūtu putna piespraudi, lūdzu, sūti man e-pastu briebera@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s