Buttons

The exact origin of the button as a closure is unknown, but they were definitely in use by the 13th century. Before buttons, laces, brooches and pins were used as the closure. Made from wood, bone, mother of pearl, glass, metals, gemstones or plastic throughout time, buttons have been valuable themselves as well as a status symbol or have served as a sign of membership in a social group. According to fashion or need, buttons can be placed in various places on the garment serving as a decoration as well as a closure. Buttons entirely as a decoration was widely seen in 18th century men’s clothes. Until industrialization, delicate buttons were made entirely by hand using various button making techniques, but starting from the 19th century, buttons were made in factories by bulk as well. The fine work of the handmade buttons still can be seen in various paintings and on garments in museum collections. Through time some beliefs concerning buttons have persisted, for example – it’s considered good luck to rub on the button of a chimney sweep if you meet him on a street.
Now workshops available, where you will be able to learn some of these old button making techniques and make a good-luck buttons yourself.

Precīza pogu rašanās vieta un laiks nav īsti nosakāma, taču zināms, ka sākumā bijusi poga (kā dekoratīvs elements) un tikai 13.gs. Eiropas modē parādījies arī pogcaurums. Pirms pogām kā aizdare kalpojušas auklas, brošas un saspraudes. Darinātas no koka, kaula, gliemežvākiem, stikla, metāliem, dārgakmeņiem vai plastmasas, cauri laikiem tās bijušas gan vērtība pati par sevi, gan statusa simbols, gan kalpojusi kā piederības zīme konkrētai sabiedrības grupai vai sociālajam slānim. Atkarībā no vajadzības un modes, pogas var atrasties jebkurā apģērba daļā, taču ne vienmēr kā aizdare, bet arī kā dekoratīvs elements. Pogas, kas apģērbā veikušas tikai dekoratīvo funkciju, redzamas īpaši izsmalcinātajos vīriešu tērpos 18.gs. Līdz pat 19.gs. industralizācijai, kad pogas sāka ražot arī masveidīgi fabrikās, smalki veidotās pogas, kas vēljoprojām redzamas daudzās gleznās un muzeju arhīvos, tika darinātas tikai ar rokām, izmantojot dažādas izšūšanas, tamborēšanas, mezglošanas, vīšanas u.c. tehnikas. Cauri laikiem ar pogām saistās pat daudzi sakāmvārdi un paražas, piemēram, Eiropā vēljoprojām valda ticējums, ka satiekot skursteņslauķi, ir jāpaberzē kāda no viņa žaketes pogām – tas nesot veiksmi.
Tagad pieejamas manis vadītas darbnīcas, kurās varēsi iemācīties senas tehnikas, kā darināt pati savas izsmalcinātās veiksmes pogas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s